Trang chủ

KHÂU NHỤC TIÊN YÊN - 400gr

Giá: 135.000₫

GÀ TRÂN CHÂU LẮC PHOMAI - 400gr

Giá: 129.000₫

BÁNH BAO XÁ XÍU - Set 12 cái

Giá: 120.000₫

HÁ CẢO TÔM SÒ ĐIỆP HỒNG

Giá: 195.000₫

NÕN TÔM SIZE ĐẠI - 500gr

Giá: 199.000₫

zalo