SỐT CHẤM CHANH TẮC VÀNG - 200ml

Hết hàng

𝐒𝐎̂́𝐓 𝐂𝐇𝐀̂́𝐌 𝐂𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐓𝐀̆́𝐂 𝐕𝐀̀𝐍𝐆 thì chấm chân gà hay gà luộc đỉnh cao lun đấy ạ👍👍
zalo