SỐT CHẤM MÙ TẠT XANH - 200ml

Hết hàng

𝐒𝐎̂́𝐓 𝐂𝐇𝐀̂́𝐌 𝐌𝐔̀ 𝐓𝐀̣𝐓 𝐗𝐀𝐍𝐇 hơi có vị hăng hăng, cay cay nhg k bị sộc lên mũi đâu, sốt này là sốt e mê nhất 😍. Recommed cho chấm hải sản nhg e thì e thik quá nên e bê ra e chấm đủ thứ lun ý 😂
zalo