SỐT CHẤM MUỐI ỚT ĐỎ - 100ml

Hết hàng

𝐒𝐎̂́𝐓 𝐂𝐇𝐀̂́𝐌 𝐌𝐔𝐎̂́𝐈 𝐎̛́𝐓 Đ𝐎̉ chua chua, mặn mặn, cay cay e thấy chấm thịt thà, đồ nướng các thứ hợp lắm luôn😝
zalo